oncologia tractament amb acupunturaOncologia

Oferim tractaments d’acupuntura per millorar l’estat de l’organisme mentre està en un tractament d’oncologia.

Durant els tractaments oncològics amb radioterapia i quimioterapia, apareixen amb freqüència símptomes secundaris i colaterals.

En aquests moments la ajuda de l’acupuntura és molt ben rebuda.  Alguns del símptomes secundaris més comuns són el cansament, aracades, dolors, etc

El metge acupuntor pot ser un bon suport pel pacient ajudant-lo a estar en millors condicions, tant abans del tractament, com després.

Es molt útil entre tanda i tanda de tractament poder ajudar a millorar el sistema inmunològic i a pujar els ànims, ja que poden ser processos llargs i durs.

És en aquests casos quan els tractaments s’adaptaran totalment al ritme de les altres terapies per a que pugui complementar els tractaments sense cap dificultat.

En els casos de dolor en malalts neoplásics, com tractament paliatiu, la acupuntura tambén pot ser de gran utilitat.

La acupuntura pot ajudar en la oncologia en:

  • Tractament de quimioterapia:  Coadjuvant durant els tractaments de quimioterapia i radioterapia, i per tractar  efectes secundaris (arcades, diarrees, anemia, decaiment).
  • Millora de les defenses: Aquets tractaments aconsegueixen millorar les defenses de l’organisme i l’estat general.
  • Tractament paliatiu del dolor.