Electroacupuntura

La electroacupuntura o l’ús d’estimulació elèctrica en MTCH és una tècnica relativament freqüent. Amb ella anem a combinar el tractament amb agulles i l’estimulació elèctrica de les mateixes.

Aquest mètode terapèutic consisteix a aplicar un corrent elèctric de tipus diferents entre dos punts d’acupuntura. Aquest tractament es realitza mitjançant una màquina dissenyada per això.

Quins resultats podem obtenir?

L’electroacupuntura està especialment indicada pel tractament del dolor a través de l’acupuntura, millorant els seus efectes terapèutics.

L’ús de l’estimulació elèctrica MTCH pot produir millors resultats terapèutics en alguns tractaments refractaris a l’acupuntura. Això és degut al fet als efectes de l’acupuntura afegim efectes fisiològics i terapèutics diferents.

Observem més resultats que amb l’estimulació manual, ja que es poden administrar estimulació per un període més llarg de temps amb una potència uniforme o variable, i una intensitat constant o fluctuant segons ens interessi per cada tractament.

La intensitat es pot ajustar en qualsevol moment en funció de la tolerància del pacient i la naturalesa de la patologia. Obtindrem un efecte regulador de l’energia com una funció analgèsica.