Medicina General

 

Consulta de Medicina General

Medicina és un terme que prové del llatí, que seria equiparable a: Art de curar.

Medicina és la branca de la ciència de la salut que s’ocupa del diagnòstic i tractament de les malalties per mantenir o restablir la salut humana i també establir un pronòstic en cas de malaltia.

Abasta ciència, prevenció i cura de les malalties humanes.

En el nostre consultori practiquem la medicina general en el sentit més ampli, ja que al valorar a cada pacient com a únic i particular, aplicarem el que en cada cas creiem més indicat.

En molts pacients el tractament amb acupuntura serà el més indicat i més que suficient per solucionar el problema. Altres vindran ja de la medicina tradicional sense resultats però en tots els casos indicarem al pacient com creiem necessari per al seu tractament.

Veiem tant nens com adults, tractaments crònics i aguts, preventius i pal · liatius.

Medicina només n’hi ha una: la que cura.