La reserva ovàrica

reserva ovàrica

Amb sorpresa ens assabentem que cada dona té una reserva ovàrica. És a dir, que els nostres òvuls són limitats.

La reserva ovàrica és la quantitat d’ovòcits dins dels ovaris de la dona a cada moment de la seva vida. Aquests ovòcits tenen la possibilitat de ser ovulats i posteriorment ser fecundats. La quantitat d’òvuls va disminuint progressivament. A major edat menys reserva ovàrica i major dificultat per aconseguir un embaràs. És un dels factors a tenir en compte quan l’embaràs no arriba fàcilment.

Estem parlant d’una quantitat aproximada d’un milió d’ovòcits en els ovaris de cada dona i em fascina saber que en el cinquè mes de gestació ja estan formats. Aquests ovòcits, es van “gastant” sobretot des de la primera regla fins a arribar a la menopausa.

La pèrdua d’ovòcits és contínua i la majoria es degraden sense arribar a “usar-se” en les menstruacions. Aquestes poden ser entre 400 i 500 durant la vida de cada dona. La maduració de l’ovòcit dura aproximadament un any, durant aquest temps la majoria són reabsorbits i només un aconsegueix arribar a l’ovulació.

Durant aquest procés de maduració hi ha un moment en el qual comencen a ser influïts per les hormones que segrega la dona i pel mitjà en el qual es troben. En aquest moment la Medicina Tradicional Xina pot començar a actuar aportant nutrients i sang per millorar la qualitat. També podem trobar fallades d’aquest procés en dones joves encara que sigui menys freqüent que disminueixi la irrigació. Els ovòcits més aviat irrigats i amb més oxigen tenen taxes més altes de fecundació i més èxit en els tractaments de FIV.

reserva ovàrica - tractament amb acupuntura

Tractaments amb acupuntura:

L’edat més fèrtil de la dona està entre els 16 i els 35 anys. A partir d’aquí comença un descens ràpid i disminueix de manera important a partir dels 40. A partir d’aquesta edat hi ha menys ovòcits i són de pitjor qualitat. Amb l’evident retard de l’edat en què les dones comencen a plantejar-se la maternitat augmenta el nombre de possibilitats a tenir alguna dificultat pel camí.

Als centres de reproducció assistida ajudaran a l’estimulació ovàrica mitjançant tractaments hormonals per aconseguir els embarassos. En alguns centres poden ajudar a aconseguir-ho seguint cicles naturals sense tractament hormonal.

Aquí és on entrem nosaltres amb els tractaments d’acupuntura.

Podem ajudar a la dona a millorar la qualitat dels òvuls, regular les hormones, regular el cicle menstrual, augmentar el flux de sang cap a ovaris i úter.

També, a través de l’acupuntura, millora la resposta ovàrica a les gonadotrofines, millora la quantitat de l’endometri per a la implantació i ajuda a la relaxació de la pacient amb predomini del sistema parasimpàtic que ajudés al fet que tot funcioni millor.

Per tant, milloren les taxes d’èxit en els cicles amb fertilitat assistida. I, ajuden a controlar els possibles efectes secundaris de les diferents tècniques de reproducció assistida com pot ser la hiperestimulació ovàrica.

Un secret: El nostre gran èxit és quan les pacients aconsegueixen l’embaràs abans de començar el tractament de fecundació assistida.