En Acupuntura Legorburu col·laborem amb les següents entitats beneficiant als seus socis prèvia acreditació.

Convenis actuals

Conveni de col·laboració amb la
Asociació de mares solteres per elecció

Conveni de col·laboració amb les
Families LGTBI

Conveni de col·laboració amb la
Dra. Lourdes Aloy

Conveni de col·laboració amb les
Families XS

Conveni de col·laboració amb les
Families XL

Conveni de col·laboració amb AFIBROCAT
A. d’ ajuda FIBROMIALGIA de Catalunya

Conveni de col·laboració amb MEXCAT
Associació Cultura Mexicano Catalana